Chinese chapter of the ICRCC

Flagge China

Members are:

 

President Prof. Yin Lu, Shanghai
Vice President Prof. Jiang-Tao Li, Hangzhou
General Secretary Prof. Mubin Lin, Shanghai
Member of ICRCC Advisory Board Prof. Zhen-Ling Ji, Nanjing
Honorary Chairman  Prof. Shuyou Peng, Hangzhou

 

sponsored links

Schenk Datentechnik

 

Mauela Denzler